Được xây dựng trên diện tích 23ha, trong giai đoạn 1 nhà máy sẽ sản xuất và lắp ráp 48 tuôcbin (loại 1,5MW) với tổng công suất 72MW. Giai đoạn 2 sản xuất 48 tuôcbin loại 2,5 MW, nâng tổng công suất nhà máy lên 192MW. Đây là dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp tuôcbin điện gió đầu tiên tại Việt Nam nhằm cung cấp tuôcbin cho các dự án điện gió của Việt Nam và xuất khẩu.

Được biết, năm tuôcbin đầu tiên với tổng công suất 7,5MW của dự án Nhà máy phong điện 1 đặt tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vừa được Fuhrlaender lắp đặt xong và chuẩn bị kết nối lên lưới điện quốc gia trong tháng 8 này. Còn từ nay đến cuối năm, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) sẽ lắp đặt thêm bảy tuôcbin nữa, đưa tổng công suất giai đoạn 1 của nhà máy lên 18 MW với tổng vốn đầu tư trên 817 tỉ đồng.

Toàn bộ thiết bị, công nghệ hiện phải nhập khẩu hoàn toàn của Đức. Trong giai đoạn 2 và 3 Nhà máy phong điện 1 sẽ được mở rộng, xây dựng thêm 80 tuôcbin, nâng tổng công suất dự án lên 120 MW và sẽ hoàn thành năm 2011 với vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá về năng lượng cho châu Á của WB, với lợi thế nằm trong khu vực nhiệt đới, gió mùa với chiều dài bờ biển trên 3.000km kéo dài từ 80 vĩ bắc đến 230 vĩ bắc, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng gió rất lớn với tổng tiềm năng đạt 513.360MW, gấp 200 lần công suất Nhà máy thủy điện Sơn La và hơn 10 lần tổng công suất dự báo của ngành điện Việt Nam vào năm 2020.

Được xây dựng trên diện tích 23ha, trong giai đoạn 1 nhà máy sẽ sản xuất và lắp ráp 48 tuôcbin (loại 1,5MW) với tổng công suất 72MW. Giai đoạn 2 sản xuất 48 tuôcbin loại 2,5 MW, nâng tổng công suất nhà máy lên 192MW. Đây là dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp tuôcbin điện gió đầu tiên tại Việt Nam nhằm cung cấp tuôcbin cho các dự án điện gió của Việt Nam và xuất khẩu.

Được biết, năm tuôcbin đầu tiên với tổng công suất 7,5MW của dự án Nhà máy phong điện 1 đặt tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vừa được Fuhrlaender lắp đặt xong và chuẩn bị kết nối lên lưới điện quốc gia trong tháng 8 này. Còn từ nay đến cuối năm, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) sẽ lắp đặt thêm bảy tuôcbin nữa, đưa tổng công suất giai đoạn 1 của nhà máy lên 18 MW với tổng vốn đầu tư trên 817 tỉ đồng.

Toàn bộ thiết bị, công nghệ hiện phải nhập khẩu hoàn toàn của Đức. Trong giai đoạn 2 và 3 Nhà máy phong điện 1 sẽ được mở rộng, xây dựng thêm 80 tuôcbin, nâng tổng công suất dự án lên 120 MW và sẽ hoàn thành năm 2011 với vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá về năng lượng cho châu Á của WB, với lợi thế nằm trong khu vực nhiệt đới, gió mùa với chiều dài bờ biển trên 3.000km kéo dài từ 80 vĩ bắc đến 230 vĩ bắc, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng gió rất lớn với tổng tiềm năng đạt 513.360MW, gấp 200 lần công suất Nhà máy thủy điện Sơn La và hơn 10 lần tổng công suất dự báo của ngành điện Việt Nam vào năm 2020.Xây dựng nhà máy sản xuất tuôcbin điện gió đầu tiên tại Việt Nam