Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu Gói thầu số 15: Cung cấp vật tư, thiết bị điều khiển, đo lường, bảo vệ ngăn xuất tuyến 110 kV E05 từ Trạm biến áp Chư Sê đi Nhà máy thủy điện H’Mun theo hình thức chào hàng cạnh tranh, thuộc dự án thủy điện H’Mun xây dựng tại xã Bar Măih, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, sử dụng nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển và vốn Chủ đầu tư tự huy động.
Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện đăng ký tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai, số 63 đường Phạm Văn Ðồng, TP Plây Cu, tỉnh Gia Lai, Việt Nam và sẽ được cấp miễn phí một bộ hồ sơ yêu cầu từ ngày 24-8-2009.
Nhà thầu gửi hồ sơ đề xuất đến trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai trước 9 giờ ngày 7-9-2016.
Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào 9 giờ 30 phút ngày 7-9-2016 tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai.
Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai trân trọng kính mời Quý nhà thầu quan tâm tham gia.